Bön


ST PATRICKS BÖN (LÄRJUNGEBÖNEN)

Herre Jesus Kristus, 
du står här framför mig, 
du är också bakom mig, 
du är på min högra sida, 
du är på min vänstra sida, 
du är över mig, 
du är under mig, 
du omger mig på alla sidor, 
du bor i mitt hjärta, 
du genomtränger mig helt, 
och du älskar mig, Herre Jesus!