Bön och meditation


En hälsning från Paulus i Filipperbrevet som också riktas till oss idag.Fil 4, 4-9

4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.

6 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

8 För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.Vår Gud!

Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. 2Kor 1:4

I dessa tider är det speciellt tuff att vara långt ifrån släckt och vänner. Vi kan visa lite extra omtake med varandra genom att:

Tända ett ljus!

- Låt oss bedja:

Vår Gud, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat och låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen - Coronaviruset - sprider sig över värld och här i Sverige. Vi känner rädsla för oss själva, för våra anhöriga och vänner. Vi ber för oss själva och för alla människor som bor i utsatta områden. Vi ber för alla människor som är just nu i svåra situationer här i Sverige och över hela världen. Vi ber också för alla människor som jobbar just nu i dessa svåra tider på sätt. Vi ber särskilt för alla män öch kvinnor som arbetar i vården. Amen


ST. PATRICKS BÖN (LÄRJUNGEBÖNEN)

Herre Jesus Kristus, 
du står här framför mig, 
du är också bakom mig, 
du är på min högra sida, 
du är på min vänstra sida, 
du är över mig, 
du är under mig, 
du omger mig på alla sidor, 
du bor i mitt hjärta, 
du genomtränger mig helt, 
och du älskar mig, Herre Jesus!