Bön och meditation


En hälsning från Paulus i Filipperbrevet som också riktas till oss idag.Fil 4, 4-9

4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.

6 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

8 För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.ST. PATRICKS BÖN (LÄRJUNGEBÖNEN)

Herre Jesus Kristus, 
du står här framför mig, 
du är också bakom mig, 
du är på min högra sida, 
du är på min vänstra sida, 
du är över mig, 
du är under mig, 
du omger mig på alla sidor, 
du bor i mitt hjärta, 
du genomtränger mig helt, 
och du älskar mig, Herre Jesus!