BLI MEDLEMFörnya ditt medlemskap

Blanketten är till dig som redan är medlem i Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm och har tagit del av de nya medlemsvillkoren. Skicka in den ifyllda blanketten per post eller e-post. Har du frågor gällande ditt medlemskap, kontakta oss!

Förnya ditt medlemskap:

1. Ladda ner medlemsblanketten

2. Skicka in blanketten per post eller e-post

Kontaktuppgifter

Adress: Pastor Elie Kabwe, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm

Pastor Elie Kabwe Mulongo

E-post: elie.kabwe@erfs.se


Medlemsblankett