Historia


Franska reformerta kyrkan i Stockholm grundades år 1741 som en av de första församlingarna utanför Svenska kyrkan med tillåtelse att fritt förrätta gudstjänst.

Kyrkan har sitt ursprung i den protestantiska reformationsrörelse som leddes av Jean Calvin under 1520-talet i Schweiz. Den reformerta protestantismen spred sig snart till andra länder, bl.a. till Frankrike där de reformerta kom att kallas hugenotter. På grund av religionsförföljelser emigrerade ca 300 000 hugenotter i slutet av 1600-talet och några av dem kom till Sverige.

I dag består församlingen av ett 100-tal personer med rötter i olika delar av den franskspråkiga protestantiska världen. Kyrkan tillhör trossamfundet Equmeniakyrkan, har ekumeniskt samarbete med Östermalms kristna råd och ingår i den världsomspännande organisationen för franskspråkiga protestantiska kyrkor, Ceeefe.