KALENDER 
Gudstjänst 

Söndagen den 19 september kl. 11.00

Generalförsamlingens möte kommer att hållas efter gudstjänsten.