KALENDER 

INFORMATION TILL KYRKANS MEDLEMMAR OCH BESÖKARE

Med anledning av den stora risken för smittspridning av Corona-virus (Covid-19) -pandemin i Stockholm och de försiktighetsåtgärder som anmodats av våra hälsomyndigheter, ställer vi in alla våra gudstjänster för april 2020.

Nu börjar en sann upplevelse av Stilla veckan (passionsveckan, "carême"): ovanstående händelser tvingar oss att ställa in många av våra aktiviteter och vanor.

För de som vill komma till oss för en stunds bön eller meditation så kommer kyrkan att ha öppet i en (1) timme på följande söndagar:

  • Söndag den 5 :e april kl. 11-12:00
  • Söndag den 12 :e april kl. 11-12:00
  • Söndag den 19 :e april kl. 11-12:00

Besök vår webbplats. Här hittar du information för att hjälpa dig att leva detta ögonblick av prövning och återhämtning:

www.franskareformkyrkan.se

Fjärde Moseboken, 6:24-26

"HERREN välsignar dig och beskyddar dig.

HERREN låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.

HERREN vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid."

Stockholm den 25 : e mars 2020

StyrelsenGudstjänst

Söndagen den 10 maj kl 11


Gudstjänst

Söndagen den 24 maj kl 11, följt av kyrkoråd för församlingens medlemmar


Gudstjänst

Söndagen den 31 maj kl 11

Gemensam ekumenisk gudstjänst i Humlegårdsparken i Stockholm. Parken ligger i närheten av kyrkan.


Gudstjänst

Söndagen den 7 juni kl 11

Gudstjänst med mini-konsert av La Chorale Francophone


Gudstjänst

Söndagen den 21 juni kl 11