KALENDER Gudstjänst

Söndagen den 1 December kl 11, med Franska Kören

Gudstjänst

Söndagen den 15 December kl 11 Julgudstjänst med Franska Kören, följt av en gemensam julmåltid


Franska Reformerta Kyrkans Musikaktiviteter 2020

01 Februari 2020: Konsert med Siv Wennberg till förmån av Diakonias aktiviteter

18 April 2020: Konsert i samband med Kulturnatten 2019. Blåskvartetten Åke Hedbom, Anouchka, Karl-Otto, Sheherazade de Maurice Ravel, soprano sång i fransk impressionistisk stil.

7 Juni 2020 : Gudstjänst med mini-konsert av La Chorale Francophone