KALENDER 

MEDDELANDE FRÅN PRESBYTERALRÅDET

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Vi fortsätter att förhålla oss till restriktionerna på grund av Covid-19. Tack gode Gud ser utsikterna lovande ut när antalet vaccinerade ökar. Därför måste vi tills vidare fortsätta följa regeringens nuvarande restriktioner.

Med tanke på den rådande hälsokrisen har presbyteralrådet fattat följande beslut:

  • Avbryta planeraneringsdagen den 6 juni inför gudstjänsten den 20 juni.
  • Kyrkan kommer vara stängd under sommarlovet fram till den 31 augusti.
  • Hösterminens första gudstjänsten kommer att äga rum den 5 september kl. 11.00.
  • Generalförsamlingens möte kommer att hållas söndagen den 19 september efter gudstjänsten.

För den som vill ha ett möte, en tid för bön, är pastorn Elie Kabwe tillgänglig.

Kontakt:

Telefonnummer: 076-95 48 015


Ta hand om er!

Till Gud ensam är äran!

Ordförande

Khuduss Sombo

för Presbyteralrådet

www.franskareformkyrkan.se