KALENDER 

PRESSMEDDELANDE FRÅN PRESBYTERALRÅDET

Kära medlemmar och vänner,

Presbyteralrådet har beslutat att ställa in följande gudstjänster:

  • Söndagen den 3 januari 2021
  • Söndagen den 17 januari 2021

Efter den svenska regeringens beslut den 24 december 2020 att bibehålla förbudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som nu gäller med mer än fyra (4) deltagare. Målet med detta beslut är att radikalt minska spridningen av Covid-19.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till vårdgivare och vårdpersonal som står i frontlinjen i kampen mot coronaviruset. Vi bär dem i våra böner. 

Ära vare Gud!


Presbyteralrådet" Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras rop". Ps 34:16
"Be. så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörrens öppnas." Matt 7:7


Kontakt:

Pasteur Elie Kabwe

Pastoral verksamhet

Tel: 076-954 80 15