KALENDER 

PRESSMEDDELANDE FRÅN PRESBYTERALRÅDET

Kära medlemmar och vänner,

Vi fortsätter att gå igenom en allvarlig hälsokris. Regeringen beslutade den 24 november 2020 att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. 

Kyrkorådet måste därför besluta att avbryta verksamheten från den 6 till 20 december 2020.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till sjukvården och vårdpersonalens outtröttliga arbete i kampen mot covid-19. Vi bär dem i våra böner.

Ära vare Gud!

Presbyteralrådet" Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras rop". Ps 34:16
"Be. så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörrens öppnas." Matt 7:7


Kontakt:

Pasteur Elie Kabwe

Pastoral verksamhet

Tel: 076-954 80 15