KALENDER Gudstjänst: Söndagen den 1 november kl. 11.00


" Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras rop". Ps 34:16
"Be. så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörrens öppnas." Matt 7:7


Kontakt:

Pasteur Elie Kabwe

Pastoral verksamhet

Tel: 076-954 80 15