Jean Calvin


Reformator, jurist, humanist och präst

Reformator, jurist, humanist, präst, men aldrig prästvigd, föddes i Noyon, i Picardie, i norra Frankrike 10 Juli 1509. Han var fjärde sonen till Gerard Calvin, sekreterare till biskopen i Noyon, och Jeanne le Franc. Modern var mycket from vilket starkt påverkade Calvin. Hon dog när Calvin var sex år gammal. Fadern gifte om sig. Calvin skickades då till den adliga familjen Hangest / Montmors hushåll, som hade försett Noyon med dess biskopar i många generationer. Han undervisades där.

När pesten hotade Noyon följde Calvin med de tre Hangest-pojkarna till Paris, till Collège de la Marche. Han var då tolv år. Studierna finansierades av Katolska kyrkan. Han hade en mycket bra lärare i latin, Mathurin Cordier, som blev en vän för livet och senare flyttade till Genève. Sedan studerade Calvin på Collège de Montaigu där också Erasmus och Rabelais hade studerat, och där Loyola senare skulle studera. Där blev han bland annat vän med Pierre Robert (Olivétan), som senare översatte Bibeln till franska.

Efter att ha blivit filosofie magister började han 1528 på faderns inrådan studera juridik vid universitetet i Orléans och senare vid universitetet i Bourges. Han lämnade Bourges vid faderns död 1531 och flyttade tillbaka till Paris, där han studerade grekiska och hebreiska. Sedan tog han sin doktorsgrad i juridik vid Orléans' universitet.

Humanisterna vid Paris universitet var framgångrika under beskydd av Margareta, syster till François I och drottning av Navarra. Calvin träffade henne redan i Bourges. När den nye rektorn vid universitetet, Nikolas Cop, Calvins vän, höll sitt invigningstal och använde några utdrag från en predikan av Luther om lagen och nåden, blev det uppståndelse och Calvin och Cop fick fly från Paris.

Calvins protestantiska omvändelse dateras till någon gång mellan 1528 och 1534. Han måste ha känt till Luthers skrifter i Paris. Jean Vallière brändes till döds för lutherska sympatier samma år som Calvin kom till Paris första gången. Calvin bodde ett tag i Paris hos protestanten Etienne de la Forge, som senare också led martyrdöden i samband med Placardaffären. Det första tydliga beviset på Calvins protestantism är att han 1534 reser till Noyon och säger upp sitt prebende från stiftet i Noyon. 1534 skrev han också förordet till Olivétans franska Bibelöversättning.

Han reser nu till Basel, 27 år gammal, och skriver Institutio Christianae Religionis. Första utgåvan är dedicerad till François I. Calvin ville visa lojalitet mot staten och försvara de förföljda. När Tyskland hade opponerat sig mot förföljelsen, blev de, som brändes på bål för sin tros skull, anklagade för att vara anabaptister och orosmakare och kriminella.

På väg hem till Basel från en resa till hertiginnan Renée av Ferrara stannar Calvin till i Genève på grund av kriget mellan François I och Karl V. Staden hade 1536 förklarat att den skulle leva enligt Evangeliet. Guillaume Farel, som hade påbörjat reformationen i staden, bad om Calvins hjälp. Något motvilligt stannar Calvin kvar och börjar föreläsa om Paulus brev. Han tas emot som präst vid katedralen St Pierre.

Genève lydde då under hertigen av Savoyen. En politisk revolt mot hertigen och hans medlöpare, Genèves biskop, pågick nu. Alla i Genève vill bli av med hertigen av Savoyen men en grupp tror att man måste alliera sig med Bern för att åstadkomma detta. Genèves stadsråd (rådet av de 200) bestämmer att för kyrkan i Genève ska Berns kyrkliga regler gälla. Calvin och prästerna i Genève struntar i detta och får tre dagar på sig att lämna staden.
Grundläggande var begreppet att reformationen inte var något nytt utan en reformation tillbaka till den tidiga kyrkan, till en ursprunglig renhet, tillbaka till Bibeln på dess ursprungsspråk. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Calvin skrev Bibelkommentarer till nästan samtliga böcker i Bibeln. Han höll 4000 predikningar under sitt liv. En predikan varade minst en timme. Predikan innebar att systematiskt tolka hela Bibeln från bok till bok. Han predikade över Gamla testamentet kl 06.00 varje dag varannan vecka. Han predikade över Nya testamentet varje söndag morgon och över Psaltaren varje söndag eftermiddag. Mot slutet av sitt liv fick han bäras till kyrkan för att predika.
Genève lydde då under hertigen av Savoyen. En politisk revolt mot hertigen och hans medlöpare, Genèves biskop, pågick nu. Alla i Genève vill bli av med hertigen av Savoyen men en grupp tror att man måste alliera sig med Bern för att åstadkomma detta. Genèves stadsråd (rådet av de 200) bestämmer att för kyrkan i Genève ska Berns kyrkliga regler gälla. Calvin och prästerna i Genève struntar i detta och får tre dagar på sig att lämna staden.

Calvin flyr till Strasbourg och blir präst för de fransktalande flyktingarna där. Han blir kollega med Martin Bucer. Här tillbringar Calvin de tre lyckligaste åren av sitt liv. Han blir god vän med Philip Melanchton. Han översätter Institutio till franska, som blir en viktig tidig klassiker på franska. Han gifter sig 1540 med Idelette de Bure. Deras äktenskap var mycket lyckligt. De fick minst tre barn, som dock alla dog strax efter födelsen. Hon dog 1549 och Calvin sörjde henne djupt.

Kaos råder nu i Genève. Efter stor övertalning återvänder Calvin 1541 mycket motvilligt till Genève. Han verkar där till sin död 27 maj 1564. Enligt hans önskan blev hans grav omärkt.

Grundläggande var begreppet att reformationen inte var något nytt utan en reformation tillbaka till den tidiga kyrkan, till en ursprunglig renhet, tillbaka till Bibeln på dess ursprungsspråk. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Calvin skrev Bibelkommentarer till nästan samtliga böcker i Bibeln. Han höll 4000 predikningar under sitt liv. En predikan varade minst en timme. Predikan innebar att systematiskt tolka hela Bibeln från bok till bok. Han predikade över Gamla testamentet kl 06.00 varje dag varannan vecka. Han predikade över Nya testamentet varje söndag morgon och över Psaltaren varje söndag eftermiddag. Mot slutet av sitt liv fick han bäras till kyrkan för att predika.


Maria van Zijl