PASTORAL VERKSAMHET Ekumeniska aktiviteter med Östermalms Kristna Råd

Nästa årsmöte kommer att hållas i vår kyrka den 9 januari 2020, kl. 14.00

Den första gemensamma bön gudstjänsten kommer att hållas i vår kyrka på söndagen den 19 januari 2020.

Den andra gemensamma gudstjänsten kommer att hållas i Humlegårdsparken på pingstdagen den 31 maj 2020, kl 11.00

Under hösten stöttar vi den Franska Reformerta Kyrkan i Köpenhamn: Pastor Elie Kabwe från den Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm firar gudstjänst med vår systerkyrka på följande datum: 13 oktober, 24 november, 8 december 2019.