Vår verksamhet


Gudstjänst

Gudstjänsten i vår kyrka följer ungefär samma ordningsföljd som finns i varje protestantisk kyrka. Musik är en viktig av vår verksamhet. Normalt äger gudstjänsten på första och tredje söndagen varje månad klockan 11.00. För specifika datum, se vår kalender! Efter det gudstjänsten samlas vi tillsammans för ett litet mellanmål med kaffe och en smörgås. En bra möjlighet att lära känna varandra!

Bibelstudium

Två onsdagseftermiddagar i månaden finns möjlighet att delta i kyrkans bibelstudiegrupp.

Franska kören

Kyrkokören

Franska Reformerta kyrkans kör heter La Chorale Francophone de Stockholm. Det är en blandad kör som medverkar i kyrkans gudstjänster två gånger per kvartal, och ger dessutom någon konsert per termin. Konsertsamarbete med andra körer sker regelbundet. Emellanåt gör kören en resa för att sjunga på annan ort, tillsammans med en kör man besöker, eller själva. Genom åren har kören uppfört diverse större verk, bl a Messe de Minuit av Marc-Antoine Charpentier, Messe cum Jubilo av Maurice Duruflé, Requiem av Gabriel Fauré och nu senast Kleine Orgelmesse av Joseph Haydn. Körens ledare sedan 2004 var Fredrik Lundqvist, senare Sofia Winiarski, 2016 Tomasz Siegrist och Anouchka Mukherjee sedan 2018. 

För mer information om kören eller information om medlemskap, kontakta körledaren Anouchka Mukherjee, tel nr. 076-762 48 00.

Besök La Chorale Francophone hemsida: www.lachoralefrancophone.com