CEEEFE

Vår kyrka är del av CEEEFE, Communauté d'Eglises Protestantes Francophones.

Besök CEEEFE hemsida: www.eglises-protestantes-francophones.org


Ceeefe Europe konferensen i Stockholm den 23-26 maj 2019

Ceeefe - La Communauté d´Eglises Protestantes Francophones

Kallade av den helige anden, i trohet till den heliga skriften, för människans frälsning och pånyttfödelsen, är CEEEFE en gemenskap av kyrkor och församlingar som har i syfte att tillsammans ta sig ann gemensamma ansvarsområden som Jesus Kristus tilldelat dem.Församlingar som bekräftade sitt deltagande i konferensen


La Communauté francophone protestante i Berlin

Franska Reformerta församlingen i Bonn

Franska Reformerta församlingen i Köpenhamn

La Communauté protestante francophone i Frankfurt

Franska Reformerta församlingen i London

Franska Reformerta församlingen i Luxemburg

Franska Reformerta församlingen i Nederländerna

samt

 Ceeefe:s ordförande


Församlingsmedlemmarna i Stockholm tog emot alla syster församlingar och kyrkor inom CEEEFE Europe med mycket värme och glädje!