DIAKONI

 Diakonia den institution som organiserar välgörenhet för de fattiga och de sjuka i samhället. Den presenteras som genomförandet av Jesu Kristi evangelium till de fattiga, som ett personligt och gemenskaps vittne och som en tjänst till personen och samhället.