DIAKONI

Vår kyrka har en viktig diakonal verksamhet. Verksamheten riktar sig till behövande i församlingen, i samhället och i internationella biståndsprojekt. För tillfället stödjer vi uppbyggnaden av en skola i Lubumbashi i Kongo Kinshasa i samarbete med vår systerkyrka den 49:e ECC.EPROBA-CEBA.


Diakonalt arbete

Det diakonala arbetet består av att stötta, att lyssna på och vägleda människor som behöver hjälp. Välkommen till oss varje onsdag mellan kl. 11.30 till 16.00 på en fika på överenskommen tid.

- En gång i månaden serverar vi en måltid, till behövande, till hemlösa, till flyktingar.

- Vi har ett diakonalt projekt i Afrika som vi just nu stöder, särskilt i Lubumbashi i Demokratiska republiken Kongo.

- Vår kyrka är medlem i Equmeniakyrkan, vi samarbetar med Socialmissionen och Frälsningsarmén på Östermalm.

Kontakta oss:

Elie Kabwe, ansvarig för Diakoniverksamhet

Tel: 076-954 80 15

E-mail: elie.kabwe@erfs.se 


Pågående diakonalt arbete i Afrika

Ny universitetsbyggnad  i Lubumbashi, i Demokratiska Republiken Kongo. Läs mer om projektet i Lubumbashi här!