DIAKONI

Kyrkan har en omfattande diakoniverksamhet. Verksamheten är riktad såväl till behövande i församlingen som till internationella biståndsprojekt. Just nu stöder vi uppbyggnaden av en skola i Lubumbashi i Kongo Kinshasa. En gång i månaden serverar vi en enklare måltid för hemlösa.


Diakonalt arbete hösten 2020


- Stöd och vägledning varje torsdag kl 11-13 runt en kopp kaffe. 

- Diakonalt projekt i Lubumbashi: bildprojektion vid nästa rådsmöte den 20 november. 

- Som en del av ekumenisk diakoni kommer vår kyrka att bidra med stöd till härbärge för utsatta migranter under vintern.