PÅ GÅNG

Efter dagens gudstjänst uppmärksammade församlingen Karl-Arne Eriksson - Franska Reformerta Kyrkans organist 75-årsdag.

Söndagen den 5 juni firades Ekumenisk gudstjänst i Humlegården. Östermalms kyrkor och församlingar firade gudstjänst tillsammans! Bo Lindberg, bitr. kyrkoherde Oscars församling stod för predikan, musik av templets musikkår samt minibrass Margareta Bengtson, sång och harpa.

För att främja den franskspråkiga kulturen upplåter kyrkan sina lokaler för konstutställningar, bokcirklar, föreläsningar, seminarier och andra kulturella aktiviteter.

Efter fastan där vi fokuserar på omvändelse och botgöring kommer vi att fira söndagen den 17 april 2022 påskgudstjänsten följt av vår traditionella påskfest! Välkommen

Julgudstjänst

19.12.2021

Franska Reformerta Kyrkans julgudstjänst och sista gudstjänst för året 2021.

En kulturstödkväll anordnades den 12 oktober 2020 i vår kyrka i samarbete med Stadsbiblioteket och Stockholms Universitet i närvaro av den libanesiska författaren och advokaten Alexandre Najjar, Frankrikes och Libanons ambassadörer i Sverige.