Potestanterna firar!

29.09.2014

12 000 protestanter  samlades i Bercy - Paris. 1000 körsångare, 50 musikanter och musiker från Paris.