Ekumenisk gudstjänst i Humlegårdsparken!

18.05.2023