Meddelande från Presbyteralrådet

29.04.2022

 Det är med stor sorg vi meddelar att vår församlingsmedlem Sune Hellsing har avlidit. 

Må vår käraste Sunes vila i frid!