PÅ GÅNG

Det är med stor sorg vi meddelar att vår församlingsmedlem Jean Michon-Bordes har gått bort. Han gick bort efter efter en kort tids sjukdom den 11 september 2022 i Uppsala.

Efter dagens gudstjänst uppmärksammade församlingen Karl-Arne Eriksson - Franska Reformerta Kyrkans organist 75-årsdag.

Söndagen den 5 juni firades Ekumenisk gudstjänst i Humlegården. Östermalms kyrkor och församlingar firade gudstjänst tillsammans! Bo Lindberg, bitr. kyrkoherde Oscars församling stod för predikan, musik av templets musikkår samt minibrass Margareta Bengtson, sång och harpa.

För att främja den franskspråkiga kulturen upplåter kyrkan sina lokaler för konstutställningar, bokcirklar, föreläsningar, seminarier och andra kulturella aktiviteter.

Efter fastan där vi fokuserar på omvändelse och botgöring kommer vi att fira söndagen den 17 april 2022 påskgudstjänsten följt av vår traditionella påskfest! Välkommen

Julgudstjänst

19.12.2021

Franska Reformerta Kyrkans julgudstjänst och sista gudstjänst för året 2021.