Adventsgudstjänst med besök av pastor Roger Dewandeler

05.12.2023

Den 1:a söndagen i advent, den 3 december, välkomnade vi pastor Roger Dewandeler och hans fru, från Nederländerna, för ett 3-dagars pastoralt besök bland oss. Han höll också gudstjänst på söndagen.

Efter gudstjänsten ledde pastor Roger Dewandeler och pastor Elie Kabwe ett samtal tillsammans i Franska biblioteket på temat: "Våra kyrkors framtid".