World Aids Day 

Välkomna till en minnesceremoni i samband med World Aids Day. Vi varvar musik tal och diktläsning, för att minnas och hedra offer och anhöriga. Vi avslutar med ljuständning.