Meddelande från Presbyteralrådet

09.11.2022

Det är med stor sorg vi meddelar att vår församlingsmedlem Jean Michon-Bordes har gått bort. Han gick bort efter efter en kort tids sjukdom den 11 september 2022 i Uppsala.

 Begravningsgudstjänsten kommer att äga rum:Fredagen den 7 oktober 2022 kl. 14.00 i Franska reformerta kyrkan i Stockholm följt av förtäring i biblioteket. Vänligen meddela er närvaro till pastor Elie Kabwe senast den 1 oktober. 

Telefonnummer: 076-9548015 eller via mail: elie_kabwe_m@yahoo.com