Meddelande från Presbyteralrådet

05.11.2022

Paulette Jaqueline Morin, född Tannel Neuchatel somnade in den 5 oktober 2022 i Stockholm.

Må vår kära Paulette Morins själ vila i frid!

Begravningsgudstjänsten ägde rum fredagen den 4 november 2022 klockan 13.00 i Franska reformerta kyrkan i Stockholm. Följt av förtäring i kyrkans bibliotek.