Karl-Arne Eriksson 75 år!

28.08.2022

Efter dagens gudstjänst uppmärksammade församlingen Karl-Arne Eriksson - Franska Reformerta Kyrkans organist 75-årsdag.