December nyhetsbrev

12.12.2022

Decembernyhetsbrev med ett ord från Franska Reformerta Kyrkans ordförande och ett pastoralt och diakonalt budskap till Jul och slutet av året 2022.  Ladda ner nyhetsbrevet här.